Ring
Köpa miljövänlig värmepump - Terrawatt Villa Komplex

Terrawatt Villa Komplett

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark,sjö eller grundvatten (G) som värmekälla. Värmepumpen kan anslutas till valfritt uppvärmningssystem eller kombinationer av system, t.ex. element, golvvärme och är förberedd för styrning av pool- och/eller garage.

  • Tyst värmepump, ca 38-40dBA
  • 260 liter varmvattenberedare med upp till 75°C varmvatten.
  • Värmefaktor upp till 4,7/3,8 (COP, EN14511 ±0/35°C & 45°C)
  • Värmefaktor upp till 6,6 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
  • SCOP >4,5 (EN 14825)
  • Miljövänligt GWP 3 (med 600-750g köldmedie)

Allt-i-ett, reglerdator, varmvattenberedaren, elpatron 4,5/6 kW, expansionskärl och påfyllnadsventiler för slangkollektorn. Detta gör installationen estetisk och prisvärd. Rören ansluts på baksidan. Inga flexibla slangar erfordras.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 260 l stor ackumulatortank. Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare. Tanken kan förses med solslinga (tillval).

Tekniska data
Villa Komplett-värmepumpTw60Tw70Tw85Tw85 ProTw 90 GTw105Tw100 G
Avgiven värme
(EN14511±0/35/45°C)
6,1 / 6,0 kW6,8 / 6,5 kW8,5 / 8,2 kW8,8 / 8,5 kW9,0 / 8,5 kW10,2 / 9,8 kW9,8 / 9,2 kW
Värmefaktor (COP)
(EN14511±0/35/45°C)
4,2 / 3,54,4 / 3,54,4 / 3,64,7 / 3,86,1 / 4,74,4 / 3,66,6 / 4,9
Elpatron effekt (kW/A)4,5 / 6,5 A4,5 / 6,5 A4,5 / 6,5 A4,5 / 6,5 A4,5 / 6,5 A4,5-6 / 6,5 A4,5 / 6,5 A
Ljudnivå (dBA)<38<38<39<39<39<40<40
Vattenvolym beredare (l)260260260260260260260
Bredd/Djup/Höjd (mm)600x650x1800600x650x1800600x650x1800600x650x1800600x650x1800600x650x1800600x650x1800
Vikt (kg)210210215215220230225
Anslutning /avsäkring (A)3×10 A3×16 A3×16 A3×16 A3×16 A3×16 A3×16 A
Köldmedie (typ/g)R290/400R290/450R290/550R290/550R290/600R290/650R290/700
Kompressorskydd & mjukstartJaJaJaJaJaJaJa
Nuvarande totalbehov olja2-3 m32,5-4 m34-5 m34-5 m34-5 m34,5-6 m34,5-6 m3
Nuvarande totalbehov el kWh14-21.00016-24.00028-32.00028-32.00028-35.00036-40.00036-40.000
Markvärme: Kollektor
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 250-380 m
(PEM40≤1x430m)
(PEM50≤1x900+)
 295-490 m
(PEM40≤1x390m)
(PEM50≤1x900+)
2 x 180-280 m
(PEM40≤1×420)
(PEM50≤1×550)
(PEM40≤2x550m)
2 x 190-290 m
(PEM50≤1×430)
(PEM40≤2x580m)
grundvatten2 x 210-330 m
(PEM40≤1x400m)
(PEM40≤2x400m)
(PEM50≤2x1000m)
grundvatten
Bergvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
80-120 m
(PEM40≤215m)
(PEM50≤250+m)
90-150 m
(PEM40≤195m)
(PEM50≤250+m)
120-170 m
(PEM40≤1x180m)
(PEM50≤225m)
120-180 m
(PEM50≤240m)
grundvatten140-210m
(PEM40≤1x200m)
(PEM50≤230m)
grundvatten

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål avsedda för PEM40 kollektor.

*3 (≤ x m ) maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål