Ring
Du kan köpa värmepump av oss - Terrawatt Twin P
Terrawatt Twin P ritning - Du kan köpa värmepump av oss
Du kan köpa värmepump av oss - Terrawatt Twin P
Terrawatt Twin P ritning - Du kan köpa värmepump av oss

Terrawatt Twin P

Terrawatt Twin P värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Twin P värmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Twin P-serien har vår högsta prestanda. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

  • Två effektsteg 50%/100% (Twin Power)
  • Värmefaktor upp till 5,1/4,1 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C)
  • SCOP >5,6 (EN 14825)
  • Tyst värmepump, ca 43-45dBA
  • Miljövänligt GWP 3 (900-1800g köldmedie)

Ingår: Reglerdator, påfyllnadsventiler/filter för slangkollektorn. Bipackas expansionskärl och flexibla slangar för varma sidan.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Två kompressorer Värmepumpen har två parallellkopplade kompressorer, ca 90% av driften sker på en kompressor, steg två går in på årets kallaste dagar. Drift på en kompressor ger högre effektivitet en på två, därav redovisas COP beroende på driftläge. I verkligheten blir effektivitetsökningen ännu större då eftersom att vid ”enstegsdrift” så värmer värmepumpen upp inkommander värmebärare hälften så mycket som vid drift på full effekt (ljusblå i graf, 25°), i detta fallet ca 5° jämfört med 10° för full effekt, vilket kan ses i grafen till vänster.

Jämförelse av en och tvåkompressorlösning i ett uppvärmningssystem med en Terrawatt 140 Twin P (13,6 kW)

COPEN14511 ±0/35°CEN14511 ±0/35°CCOP i hus
Tw 130 Adapt4,5 (1/1) – full effektn/a”COP” 4,5 full effekt (35°)
Tw 130 Adapt Pro5,0 (1/1) – full effektn/a”COP” 5,0 full effekt (35°)
Tw 140 TwinP4,6 (2/2) – full effekt4,9 (halv effekt) (35°)ca ”COP” 5,7 halv effekt (30°)

När steg två går in blir värmefaktorn något lägre 4,3-4,7 beroende på värmepump. Om vi antar att ”steg ett” räcker till en utetemperatur på ±0°C, blir det 90% av gångtiden på detta steg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en pro-underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Elektronisk expansionsventil Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil som ger högre förångning (bättre COP) och längre livslängd på kompressorn.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 500 l stor ackumulatortank (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).

Teknisk data
Twin P – värmepump120140170200G200240G250300 
Avgiven värme (±0/50°C)11,7 kW 12,9 kW16,4 kW 18,5 kW19,3 kW 22,5 kW24,1 kW 28,1 kW
Avgiven värme:
(EN14511 ±0/35/45°C)
6,7/6,4 kW
12,6/12,3 kW
7,4 / 7,1 kW
13,6/13,0 kW
9,3 / 8,9 kW
17,0/16,4 kW
10,5/9,9 kW
19,7/18,5 kW
11,1/10,7 kW
21,1/20,3 kW
13,2/12,4 kW
24,7/23,2 kW
13,8/13,3 kW
25,4/24,4 kW
16,2/15,6 kW
29,7/28,5 kW
Värmefaktor:
(EN14511 ±0/35/45°C)
4,6 / 3,7
4,3 / 3,5
4,9 / 3,9
4,6 / 3,7
5,0 / 4,0
4,7 / 3,8
7,4 / 5,4
6,8 / 5,0
4,8 / 3,9
4,5 / 3,7
7,5 / 5,5
6,9 / 5,2
5,0 / 3,9
4,6 / 3,7
5,1 / 4,1
4,7 / 3,9
Spets/reserv-värmetillvaltillvaltillvaltillvaltillvaltillvaltillval tillval
Ljudnivå (dBA)<43-45<43-45<43-45<43-45<43-45<43-45<43-45 <44-45
Höjd/djup/bredd (mm)900x600x600 900x600x600900x600x600900x600x600900x600x600900x600x600900x600x600 900x600x600
Vikt (kg)172 kg 178 kg182 kg182 kg192 kg192 kg212 kg 230 kg
Märkström Värmepump
Anslutning /avsäkring (A)3x16A 3x16A3x16A 3x16A3×163×163×20
Köldmedie (typ/g)R290/900 R290 950gR290/1000R290/1050R290/1100R290/1300R290/1400 R290/1800
Kompressorskydd & mjukstartJa JaJaJaJaJaJa Ja
Dimensionerande data — —
Markvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 2 x 260-440m
(PEM50≤2x800m)
2×300-500m
(PEM50 2x<900m)
2 x 370-620m
(PEM50≤2×900)
(PEM50≤3×900)
Grundvatten3 x 300-500m
(PEM50≤3x999)
Grundvatten4 x 280-460m
(PEM50≤4x900)
 4 x 320-540m
(PEM50≤4x900)
Bergvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%

(maximalt borrdjup)
 153-260m
(PEM50≤1x350m)
(PEM50≤2x350m)
170-300m
(PEM50 1x>500m)
(PEM50 1x>500m)
 220-374m
(PEM50≤1×250)
(PEM50≤2x250)
Grundvatten 260-440m
(PEM40≤2×200)
(PEM50≤2x250)
Grundvatten 327-556m
(PEM50≤4x350)
 380-645m
(PEM50≤4x400)


Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),

PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål avsedda för PEM40 kollektor.

*3 (≤ x m ) maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål