Ring
Terrawatt Tw21⁄2-61⁄2 Adapt - Köp värmepump av oss idag

Terrawatt Tw21⁄2-61⁄2 Adapt

Värmepumparna är provkörda vid ±0/45°C men kan ge upp till 70°C värmeva en vid -5°C in från kollektorn och utan hjälp av elpatronen. Felsökning och återstart är enkel tack vare reläer som indikerar för utlösta tryckvakter eller motorskydd. Köldbärarpump och extra stor smutssil (litet tryckfall) fi nns inbyggda. Pump, fl exslangar för radiatorkrets samt exp-/avluftn kärl för kollektorn bipackas.

Värmepumpen har suggasväxlare i kylkretsen vilket ökar verkningsgraden. Som alternativ till alla rör uppåt, typ M, kan returen och köldbäraren dras ut på baksidan. Värmepumparna kan levereras med annat köldmedium. Reglerutrustning, Regin termostat / Carel μGEO / Jeff
RD23, och inbyggd elpatron och/eller påfyllnadsventiler är tillval.

Ladda ner

Produktblad