Ring
Terrawatt Big TwinP - Du kan köpa ny värmepump hos oss
Terrawatt Big TwinP ritning - Dags att köpa ny värmepump?
Terrawatt Big TwinP - Du kan köpa ny värmepump hos oss
Terrawatt Big TwinP ritning - Dags att köpa ny värmepump?

Terrawatt Big Twinp

Terrawatt Big Twin P värmepump är för uppvärmning av större villor, radhus, flerfamiljshus och industrifastigheter. Big Twin P-värmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Big Twin P-serien har vår högsta prestanda. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

  • Två till fyra effektsteg, där sista steget kan användas som spetsvärme
  • Betydligt bättre systemvärmefaktor en enkompressorlösning.
  • Värmefaktor upp till 5,0 (COP, EN14511 ±0/35°C)
  • Tyst värmepump, ca 41-60 dBA beroende på modell
  • Miljövänligt GWP 3

Prestanda i toppklass Ingår: Reglerdator (går att välja bort).

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Flera kompressorer Värmepumpen har två till fyra parallellkopplade kompressorer. När ett steg går, får värmepumpen prestanda utöver det vanliga. I verkligheten blir effektivitetsökningen större eftersom när värmepumpen är installerad i ett hus så kommer den vid ”en stegs drift” arbeta på ca 4-6° lägre temperatur på varma sidan och ca 1,5-2° högre temperatur på kalla sidan jämfört med enkompressorlösning på samma toppeffekt. Detta ökar värmefaktorn ytterligare 0,4-0,8 jämfört mot teststandarden.

Kompressortillverkad spetsvärme Sista kompressorsteget kan exkluderas vid kollektorbeäkning och används som värmepumpstillverkad spetsvärme istället för elpatron. Detta ger en billigare kollektor och medger lägre avsäkring.

Fyra värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en pro-underkylare och en fjärde växlare, som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Elektronisk expansionsventil Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil som ger högre förångning (bättre COP) och längre livslängd på kompressorn.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en eller flera 500-650 l stora ackumulatortankar (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval). Uttag- och tilluftsdon med schalusispjäll för att hålla aggregatets hölje ventilerat ingår.

Teknisk data
Big Twin P – värmepump16/30 Kw16 – 43 kW400G75050 / 100 kW 
Avgiven värme: ±0/35°C (kW*) 22 / 42 kW38 / 73 kW
Värmefaktor:     ±0/35°C (COP*2) 6,9 / 6,55,0 / 4,7
Avgiven värme: ±0/55°C (kW*21) 19 / 3533 / 62
Värmefaktor:     ±0/55°C (COP*21) 4,2 / 4,03,5 / 3,2
Spets/reserv-värme (kW) extext
Ljudnivå (dBA)<50<60
Höjd/djup/bredd (mm) 900x600x1200900x600x1200
Vikt (kg) 270300
Märkström (A) 68A MCC
Anslutning /avsäkring (A)
Köldmedie (typ/g) R290/3500R290/4500
Kompressorskydd & mjukstart JaJa
Dimensionerande data
Markvärme: Slanglängd (Ø62) *3Grundvatten3-4x875m

* EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1-4 steg, inklusive cirkulationspumpar (grundvatten +10)
*2 EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1-4 steg, C inklusive cirkulationspumpar (grundvatten +10)
*21 EN14511 EN14511 ±0/55°C, 1-4 steg, C inklusive cirkulationspumpar (grundvatten +10)
*3 Maxlimal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd
*4 Maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål