Ring
Köpa värmepump Terawatt Adapt Pro

Terrawatt Adapt Pro

Terrawatt Adapt Pro värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Pro-serien har vår högsta prestanda (enkompressorsystem). System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

  • Tyst värmepump, ca 40-44dBA
  • Värmefaktor upp till 5,0/3,8 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C)
  • Värmefaktor upp till 6,4 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
  • SCOP >5,2 (EN 14825)
  • Miljövänligt GWP 3 (400-900g köldmedie)

Ingår: Reglerdator, extern elpatron 4,5/6 kW, påfyllnadsventiler/filter för slangkollektorn. Bipackas expansionskärl och flexibla slangar för varma sidan.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en pro-underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Elektronisk expansionsventil Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil som ger högre förångning (bättre COP) och längre livslängd på kompressorn.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 500 l stor ackumulatortank (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).

Teknisk data
Adapt Pro – värmepumpTw70 ProTw85 ProTw105 ProTw130 ProTw150GTw150 Pro
Avgiven värme
(EN14511±0/35/45°C)
7,0 / 6,7 kW8,8 / 8,4 kW10,5 / 10,1 kW13,1 / 12,6 kW14,5 / 13,8 Kw15,3 / 14,7 Kw
Värmefaktor (COP)
(EN14511±0/35/45°C)
4,9 / 3,95,0 / 3,94,9 / 3,95,0 / 3,86,4 / 4,95,0 / 4,0
Spets/reserv-värme (kW)4,54,54,54,5-64,5-64,5-9
Ljudnivå (dBA)<40<40<41<42<43<43
Vattenvolym beredare (l)Ext. 300-750Ext. 300-750Ext. 300-750Ext. 300-750Ext. 300-750Ext. 300-750
Höjd/djup/bredd (mm)900x600x600900x600x600900x600x600900x600x600900x600x600900x600x600
Reshöjd (mm)n/an/an/an/an/an/a
Vikt (kg)142152162172187187
Märkström (A)11,4 A12,7 A14 A15,3-17,5 A 14 A 16,8-19 A
Anslutning /avsäkring (A)3x10A3x16A3x16A3×16-20A3x20A3x20A
Köldmedie (typ/g)R290/400R290/450R290/550R290/650R290/750R290/750
Kompressorskydd & mjukstartJaJaJaJaJaJa
Dimensionerande data
Nuvarande totalbehov olja2-3m32,5-4m34,5-5m36-6,5m36-8m36,5-8m3
Nuvarande totalbehov el16k-24k kWh28k-32k kWh36k-40k kWh48k-52k Wh50k-64k kWh52k-64k kWh
Markvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 1 x 310-510 m
(PEM40≤1×360)
(PEM50≤1×1000m)
2 x 190-290 m
(PEM50≤1×430)
(PEM40≤2x580m)
2 x 220-340m
(PEM40≤2x400m)
(PEM50≤2x1000m)
 2 x 290-490m
(PEM50≤1x650m)
(PEM50≤2x800m)
 Grundvatten 2 x 340-540m
(PEM50≤2x1000m)
Bergvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
 90-150m
(PEM40≤180m)
(PEM50≤250+m)
120-180m
(PEM50≤240m)
150-210m
(PEM50≤230m)
 170-290m
(PEM50≤1x150m)
(PEM50≤2x250m)
Grundvatten 200-340m
(PEM50≤1x350m)
(PEM50≤2x350m)

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
*3 (≤ x m ) maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål