Ring
Terrawatt adapt pro - Köpa värmepump hos oss

Terrawatt Adapt:

Terrawatt Adapt värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

  • Tyst värmepump, ca 40-44dBA
  • Värmefaktor upp till 4,6/3,7 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C)
  • Värmefaktor upp till 6,9 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
  • SCOP >5 (EN 14825)
  • Miljövänligt GWP 3 (400-900g köldmedie)

Ingår: Reglerdator, extern elpatron 4,5/6 kW, påfyllnadsventiler/filter för slangkollektorn. Bipackas expansionskärl och flexibla slangar för varma sidan.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 500 l stor ackumulatortank (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).

Tekniska data
Adapt-värmepumpTw70Tw85Tw90GTw105Tw120GTw130Tw150
Avgiven värme
(EN14511±0/35/45°)
6,8 / 6,5 kW8,5 / 8,2 kW9,0 / 8,5 kW10,2 / 9,8 kW12,4/11,6 kW12,7/12,2 kW14,8/14,3 kW
Värmefaktor (COP)
(EN14511±0/35/45°)
4,6 / 3,64,6 / 3,76,3 / 4,84,4 / 3,66,9 / 5,24,5 / 3,64,5 / 3,7
Elvärme (kW)4,5 kW4,5 kW4,5 kW4,5 kW4,5 kW4,5 – 6 kW4,5 – 9 kW
Ljudnivå (dBA)<40<40<40<41<42<42<43
B/D/H (mm)600x600x900600x600x900 600x600x900600x600x900600x600x900600x600x900600x600x900
Vikt (kg)140150140160160170185
Avsäkras (A)3x10A3x16A3x10A3x16A3x16A3×16-20A3x20A
Köldmedie (typ/g)R290/400R290/450R290/400R290/550R290/550R290/650R290/750
Komp.skydd & mjukstartJaJaJaJaJaJaJa
Oljeförbrukning (m3)2-3m32,5-4m32,5-4m34,5-5m35,5-6,5m36-6,5m36,5-8m3
Elförbrukning (kWh)16-24.00028-32.00028-35.00036-40.00040-52.00048-52.00052-64.000
Markvärme: Kollektor
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 295-490 m
(PEM40≤1x390m)
(PEM50≤1x900+)
2 x 180-280 m
(PEM40≤1×420)
(PEM50≤1×550)
(PEM40≤2x550m)
Grundvatten2 x 210-330m
(PEM40≤1x400m)
(PEM40≤2x400m)
(PEM50≤2x1000m)
 Grundvatten 2 x 280-460m
(PEM50≤1x650m)
(PEM50≤2x800m)
  2 x 325-430m
(PEM50≤2x650m)
Bergvärme: Kollektor
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
 90-150 m
(PEM40≤195m)
(PEM50≤250+m)
120-170 m
(PEM40≤1x180m)
(PEM50≤225m)
 Grundvatten140-210m
(PEM40≤1x200m)
(PEM50≤230m)
Grundvatten 160-280m
(PEM50≤1x150m)
(PEM50≤2x250m)
 190-325m
(PEM50≤2x250m)

(alla värmepumpsstorlekarna är inte visade)

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål avsedda för PEM40 kollektor.