Ring

Värmepumpar med propan som köldmedie är 10-20% effektivare givet samma tillverkningskostnad – Jose M. Corberan