Ring

Next Heat Pump Generation Projekct – Heat pumps working with propane – Björn Palm, KTH

- KTH testar propan i tvåstegskondensering och två effektlägen, vilket är två av tekniker i vår BigTwinP-värmepumpsserie.