Ring

Effekterna av F-gasförordningen oroar värmepumpsindustrin – Bengt Palm, KTH

- Värmepumpsbranschen har inte i hunnit avveckla de miljöfarliga och mindre effektiva köldmedierna
- Terrawatt välkomnar kraven i F-gasförordningen och använder propan sedan 1997